Zásady při provádění demolice v případě výskytu azbestových materiálů

Do demoličních prací se nesmíte pustit, pakliže nemáte příslušné povolení od stavebního úřadu. Sice v tomto případě platí jedno pravidlo, a sice to, co jste postavili bez povolení, také bez povolení můžete zbourat, ale takových věcí se najde opravdu jen minimum. V případě, že chcete zbourat starou trouchnivějící nemovitost na svém pozemku, s největší pravděpodobností povolení budete potřebovat. A až budete mít povolení, zavolejte si příslušnou specializovanou firmu, která provede jak bourací a demoliční práce, tak se postará o odvoz suti na skládku. 

Na specializovanou firmu se musíte obrátit hlavně v případě, že je součástí bouraného domu také azbest. S azbestem se v minulosti pracovalo poměrně hodně, je součástí nejednoho příbytku, ve kterém žijeme. V nedávné době se však zjistilo, že je zdraví škodlivý, pakliže se do něj šťouchne jako do vosího hnízda. Taková demolice je jistým šťouchnutím a je nutné k azbestovým materiálům přistupovat velice opatrně. 

Přizvat si na pomoc renomovanou firmu, to je jen dodržení jedné zásady z několika. 

Zásady při práci s azbestem

  • Odpad, suť či materiál obsahující azbest musí být sbírán a následně také odstraňován z místa svého původu v utěsněných oblastech, které budou označeny nápisy, jež upozorňují na výskyt azbestu.
  • V případě demolice se musí volit jenom takové technologické postupy, které předejdou uvolnění azbestu do ovzduší. 
  • Místo, kde se s azbestem pracuje, musí být vymezeno také kontrolovaným pásmem.
  • Na místě, kde se s azbestem pracuje nebo kde dochází k jeho odstraňování, se musí dodržovat režimová opatření, do nichž spadá například to, že se na místě nesmí jíst, pít nebo kouřit. 
  • Při kontaktu s azbestovými materiály se musí předcházet vdechnutí azbestu, také se musí zabránit i kontaminaci ovzduší.  
  • Specializované firmy musí ohlašovat práce s azbestem do třiceti dní před jejich zahájením.