Zaměstnanecká odpovědnost? Komplikacím můžete efektivně předcházet

Podnikání skýtá obrovské množství nezpochybnitelných výhod, ale zároveň také nadbytečných starostí. Každý člověk se zkrátka nedokáže prokousat lavinou papírování a problematické může být také hledání potenciálních zákazníků.

Zaměstnanecká odpovědnost

Běžným zaměstnaneckým poměrem si momentálně vydělává peníze naprostá většina tuzemské společnosti. Také konvenční způsob obživy nicméně doprovází určité komplikace. Straší vás například břemeno zaměstnanecké odpovědnosti za pracovní nehody? Obranou budiž včasná prevence.

Hlavní přednosti? Rozsah ochrany a celosvětová platnost

Určitě znáte standardní pojištění občanské odpovědnosti, které vypomáhá proti nehodám způsobeným běžnou lidskou činností. Takřka identické vlastnosti má pojištění odpovědnosti zaměstnance, které efektivně chrání proti škodám vzniklým v rámci pracovně-právního vztahu. Finanční produkt nabízí široký rozsah pojistné ochrany, nízkou výši spoluúčasti na škodě s možností volby a také celosvětovou územní platnost. Speciální tarif pomáhá řidičům z povolání, kteří pravidelně převáží zboží obrovské hodnoty.

Žádný alkohol ani drogy. Pojištění obsahuje mantinely

Ochrana zaměstnance má pochopitelně stanovené určité mantinely, slušného člověka ovšem neohrozí. Renomovaná pojišťovna ERGO vytvořila přehledný seznam událostí, které bezpečnostní finanční produkt neřeší.

Zaměstnanecká odpovědnost

Pojištění vás rozhodně nezachrání před škodami způsobenými úmyslně, následkem užívání omamných a psychotropních látek, požitím alkoholu, neoprávněnou činností nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách a stavebních pracích. Pokud škodu způsobíte zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání se nachází mimo území České republiky, rovněž nedostanete žádné peníze.