Jak sestavit rodinný rozpočet?

Bez ohledu na příjmy, správně sestavený rozpočet potřebuje každý. Jde o jednoduchý, ale velice efektivní způsob, jak spravovat své nebo i rodinné finance. Pro jeho sestavení je třeba trocha času a trpělivosti, tužka, papír a kalkulačka.

Příjmy

Prvním krokem ve stanovení rozpočtu je vytvoření seznamu všech měsíčních příjmů. Do této části tabulky započítáváme měsíční mzdu, výplatu, sociální dávky a podobné příjmy, které mají fixní částku každý měsíc. Pokud získáváte příjmy na delší časové období, rozpočítejte jej do jednotlivých měsíců. Může se jednat například o dědictví, dar nebo výhru v loterii. Při počítání vašich příjmu si dejte dobrý pozor na to, abyste je spočítali již po zdanění.

Výdaje

Druhým krokem vytváření rozpočtu je shrnutí výdajů, tedy peněz, které na svůj život vynakládáme. Nejdříve je vhodné sepsat si pevné výdaje, to znamená platby, které platíme každý měsíc. Příkladem může být nájemné, splátka hypotéky a spotřebního úvěru, platby za televizi, telefony, elektřinu a vodu, případně plyn. Nezapomínejte ani na náklady za dopravu do školy nebo práce a další náklady, které musíte zaplatit (stravenky za obědy). Když jsou některé výdaje méně časté, opět je stejně, jako u občasných příjmů rozpočítáme na jednotlivé měsíce. Pokud například jednou ročně jezdíte na pravidelnou dovolenou, platbu za ni rozpočítejte do dvanácti ročních měsíců.  Jakmile máte sečteny všechny fixní výdaje, přidejte k nim i kolísající částky, které platíte. Sepisují se nákupy jídla, oblečení léků a podobně. Do této kolonky patří i vstupenky na kulturní akce a do kina, divadla.

Do kolonky výdajů se doporučuje započítat i částku na spoření. Většinou se započítávají cca 3% za čistého příjmu, procento se ale může vzhledem k výši příjmů lišit. Jde o peníze, kterými platíme nečekané výdaje například škodu po živelné pohromě, kterou neproplácí pojišťovna, nebo oprava při poruše auta a podobně.