Autoškola dnes- prošli byste?

Autoškola má za úkol připravit řidiče do provozu na silnicích, a to po všech stránkách. Spousta osmnáctiletých budoucích řidičů se tak vydává absolvovat celý proces, který z nich v konečném výsledku udělá oprávněné řidiče.  Před obdržením řidičského průkazu ale musí studenti projít zkouškou teoretických znalostí a řidičských dovedností. Ale její úspěšné zvládnutí není v dnešní době zrovna jednoduché.  Časy se totiž změnili a k udělování řidičského oprávnění se přistupuje zodpovědněji a přísněji. Jak to tedy dnes vypadá?

Od začátku…

Rozhodli jste se získat řidičák, a tak jste se zapsali do vámi zvolené autoškoly, kterou budete platit. Dnes se cena výuky (teorie plus jízdy) pohybuje okolo 10 000,- Kč.  Instruktor autoškoly vám předá přihlášku, kterou vyplníte sami a posudek o zdravotní způsobilosti, který vyplní váš lékař. Ten zkoumá, zda jste k řízení psychicky a zdravotně způsobilí. Zejména se zaměří na kontrolu zraku a sluchu. Pokud máte zrakové potíže, může lékař do přihlášky napsat, že smíte řídit pouze s brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Následně začnete docházet na teorie, kde vás seznámí s pravidly silničního provozu, se základy údržby automobilu a se základy zdravovědy. Své znalosti si budete moci ověřit testem na stránkách www.mdcr.cz. Obdobný test vás bude čekat také na samotné zkoušce. Jedná se o 25 otázek z různých tematických okruhů- 10 otázek ze znalosti pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, 4 otázky ze zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla, 3 otázky prověřující znalost dopravních značek a světelných signálů, 3 otázky mapující vaši schopnost řešit dopravní situace, dvě otázky z podmínek provozu vozidla, dvě z předpisů souvisejících s provozem a jedna otázka ze zdravotnické přípravy.

Otázky z různých oblastí bývají různě hodnoceny. Například dopravní situace- jedna otázka za 4 body. Tato oblast prověří zejména vaši znalost situací na křižovatkách. Maximální počet bodů z textu je 50. Pro úspěšné zvládnutí musíte získat alespoň 43 bodů. Pokud tedy dvakrát odpovíte špatně na otázku z oblasti řešení dopravních situací, v testu jste neuspěl. Ostatní oblasti mívají 1 nebo dva 2 za otázku. Testy se vyplňují na počítači, ten otázky náhodně vygeneruje. K dispozici jich má okolo 800.

Během výuky v autoškole byste měli dohromady jezdit alespoň 21 hodin. Ty se dělí do 28 jízd po 45 minutách nebo do 14 jízdy po 90 minutách. První jízda se obvykle začíná na parkovišti či dopravním hřišti, další mimo třeba mimo hlavní provoz a následující již běžně probíhají kdekoliv ve městech. Zkoušku jízdních dovedností můžete absolvovat, pouze pokud jste úspěšně zvládli testy. Před samotnou jízdou na zkouškách vás zkušební komisaři mohou vyzvat k otevření kapoty a tázat se vás na údržbu automobilu, na to, kde lít kterou kapalinu atd.

Následně zahájíte jízdu, kdy zkušební komisař sedí za vámi a váš instruktor vpředu na místě spolujezdce. Při zkoušce komisař sleduje dodržování předpisů, plynulost jízdy a bezpečnost. Pokud z důvodu vážnější chyby nebude jízda ukončena dříve, potrvá půl hodiny. Následně vám komisař oznámí výsledek. V dnešní době zvládne zkoušky z autoškoly málokdo na poprvé. Tudíž nezoufejte, pokud vám to zrovna nepovedlo. Hlavně se před zkouškami uklidněte a věřte si.