Proč používat označení CE?

CE certifikace produktů, které prodáváte, vám pomůže při zajištění správné exportní politiky pro vaše výrobky. Jaké výhody toto označení s sebou přináší? 

Co znamená CE certifikace?  

Obecně platí, že CE certifikace zajišťuje vašim produktům, že jsou tvořeny v souladu s bezpečnostními a dalšími směrnicemi, které pro výrobu určuje Evropská unie. Následně se svým produktem můžete snadno vstoupit na společný evropský trh a vyvážet tak své výrobky i do zahraničí. Certifikace například určuje, že je daný produkt bezpečný, nebo že se jedná o zdraví nezávadný předmět.  

Zvýšení důvěryhodnosti výrobku 

Když si ke svému produktu získáte CE certifikaci, zvyšuje se důvěryhodnost daného produktu a zákazníci si dále nemusejí dělat sami potřebné testy kvality. To je výhodné jak pro jejich stranu, tak pro vás. V konkurenčním prostředí získáváte plusové body.  

Zde je certifikace nutností 

U některých typů zboží je dokonce CE certifikace naprostou nutností a bez tohoto označení je nevyvezete. Jedná se o pyrotechniku, hračky, zdravotnické pomůcky, nebo také o elektronická zařízení.  

Jak CE certifikaci získat?  

Samozřejmě bude nutné si certifikaci „vyběhat“ u příslušných institucí. Budete muset zajišťovat shodu výrobku se směrnicemi Evropské unie, bude tvořit technickou dokumentaci, ale také tvořit a podepsat prohlášení o shodě.  

Viditelné a čitelné označení 

Když získáte certifikaci CE, bude nutné je správně umístit. Označení musí být viditelné a nesmazatelné. Velikost písmen je stanovena na 5 milimetrů, což je obzvláště u menších předmětů složité dodržet. Následně již máte poměrně volnou ruku. Můžete písmo přizpůsobit vlastní podobě a designu daného prvku, nebo je sladit s celkovým vizuálem vašeho produktu. 

Když získáte CE certifikaci, není již nutné žádat o další testování kvality a zajišťovat další certifikace. Pro evropský trh jsou vám dveře otevřené.