Převod nemovitosti krok za krokem

Prodej nebo koupě nemovitosti, darování nebo dědictví jsou procesy, při kterých je nutné zajistit převod nemovitosti. V případě prodeje nebo koupě je lepší, když nám poradí spolehlivý realitní makléř, který zajistí i kvalifikovaný právní servis. Vše pak půjde mnohem rychleji a bez zbytečných starostí. Realitní makléř vám také dokáže pomoci se zorientovat ve složitých situacích.

Převod nemovitosti probíhá ve třech fázích. Nejprve je třeba sepsat a podepsat smlouvu o převodu nemovitosti, dále převést finanční prostředky a nechat novou skutečnost zapsat do katastru nemovitostí. Převod nemovitosti řeší stávající nebo budoucí vlastník nemovitosti, případně zplnomocněná třetí strana.

Smlouvu nechte na odborníkovi

Ačkoliv na internetu najdete spoustu vzorových smluv o převodu nemovitosti, je lepší nechat si právníkem sepsat vlastní. Jakýkoliv nedostatek totiž může způsobit nemalý problém. Smlouva musí obsahovat údaje o všech smluvních stranách, přesně specifikovat předmět smlouvy, případně smluvenou částku, způsob a lhůtu úhrady. Také nesmí chybět úředně ověřené podpisy všech stran, avšak pouze u toho vyhotovení smlouvy, která se zasílá na katastr nemovitostí.

Prostředky převeďte nezávislé třetí straně

Pokud se nejedná o dar nebo dědictví, před zápisem do katastru nemovitostí je třeba převést finanční prostředky. Ideální je využít advokátní úschovnu nebo úschovnu realitní kanceláře, čímž se obě strany pojistí před případným podvodem. Pro zápis do katastru budete potřebovat návrh na vklad do katastru nemovitostí, kupní či darovací smlouvu a kolek v hodnotě tisíc korun.

Do 30 dní od podání provede katastr nemovitostí zápis, pokud v podaných dokumentech neshledá žádné závady. V tomto okamžiku se převod stává oficiálním. Nezapomeňte si ohlídat, zda se vás netýká povinná daň z příjmu, a převést všechny energie a služby na nového vlastníka. Někdy budete muset ohlásit změnu majitele sdružení vlastníků jednotek.