K jakým úrazům dochází na pracovištích nejčastěji?

Práce, a to v jakémkoli oboru, může být do jisté míry velmi nebezpečnou. Zejména pokud se nedodržují povinnosti vyplývající z BOZP. Bohužel zhruba čtyřicet procent podnikatelů zapomíná, že se na něj nějaké povinnosti a práva v rámci bezpečnosti práce vztahují, což je právě ten základ možných problémů z úrazů vyplývajících. Pojďme proto, možná pro výstrahu, prohlédnout statistiky ukazující, k jakým úrazům na pracovištích nejčastěji dochází.

Namožení a natažení svalů

Zejména vlivem neúměrné námahy nebo manipulace s těžkým předmětem může dojít k namožení nebo natažení svalů. I když to řada lidí bere za běžnost, ve výsledku se jedná o pracovní úraz, který vznikl při plnění pracovních povinností. 

Nemluvíme však o drobných úrazech, to je zase kategorie zcela jiná. Do ní spadají například lehké odřeniny, poškození kůže. Obvykle k drobným úrazům dochází ve chvíli, kdy manipulujeme s těžkými pracovními stroji, připleteme se do nějaké potyčky mezi kolegy a podobně.

Otrava chemikáliemi nebo popáleniny

Především v práci, kde se lidé dostávají do kontaktu s nebezpečnými nejen chemickými látkami můžeme také čelit kupříkladu otravě chemikáliemi nebo popáleninám. Popáleniny však nemusí být nutně spojovány s tím, že se ve vaší práci nachází takové látky, které jsou vysoce nebezpečné nebo hořlavé. Kritická je také polední přestávka, kdy dojde k prachobyčejnému popálení kolegy při vaření kávy.

Úrazy hlavy nebo napadení člověka zvířetem

Velmi časté jsou také úrazy hlavy, ke kterým dochází prakticky ve všech oborech. Zatímco někdy je na vině špatný zdravotní stav člověka, jindy prostředí, ve kterém působí.

Co se však také nezřídka stává, je napadení člověka zvířetem. Nemluvíme jenom o pokousání psem, ale také o napadení plynoucím ze starosti o hospodářská zvířata.