Jak se vyvíjely ceny nájemného v době pandemie

Koronavirová pandemie do velké míry zamíchala všemi kartami. Odrazila se na mnoha oblastech života, a to i na bydlení jako takovém. Novinkám se neubránili ani ti, kteří žijí v nájemním bydlení. I když se dlouhou dobu spekulovalo nad tím, že nájmy budou hrdě dolů, ve skutečnosti šly dolů jenom v hlavním městě, Karlových Varech, také v Pardubicích a Olomouci. Ve zbytku republiky došlo kupodivu k jejich zvýšení.  

Ono zvýšení nebylo v řádech pár tisíců, ale mnohdy bylo markantnější. Nabízí se nyní otázka, jak se ceny nájemného budou vyvíjet dál.  

Odneslo to krátkodobé ubytování 

Důvodem snižujícího se nájmu v hlavním městě bylo především to, že dobu koronavirovou nejvíce odneslo krátkodobé ubytování. Turisté nebyli těmi, kdo by ze zahraničí do hlavního města cestovali, a byty určené ke krátkodobému pronájmu najednou ležely (a mnohdy ještě leží) ladem. Aby se evidoval alespoň nějaký příjem, rozhodli se jejich majitelé bytové jednotky pronajat dlouhodobě, což způsobilo obrovské zamávání s cenami nájemného. Jelikož bylo a stále je možné najít byt v centru města za pár tisíc měsíčně, podvolit se tomuto musely i ostatní bytové jednotky na trhu. 

Z dosavadních statistik vyplývá, že k rapidnímu snížení nájemného došlo hlavně v Praze 1 a 2, pokud se zaměříme pouze na hlavní město. Vedle krátkodobého pronájmu na to měli vliv i studenti, kteří rušili své pronájmy, protože se k nám nemohli během největšího boomu pandemie dostat. 

Jak to bude dál? 

Kdy se očekává opětovaný nárůst cen nájemného? A navrátí se v hlavním městě všechno do starých kolejí? To je pouze otázkou. Mnozí lidé tvrdili, že se situace po stránce turistického ruchu začne navracet už letos, ale nestalo se tak. Spíše se tak stane příští rok během letních prázdnin, kdy proočkovanost bude vyšší a sjednotí se pravidla týkající se vstupu do země. Také je otázkou, jestli pandemie situaci ještě pozmění či nikoliv.