I do automobilového průmyslu patří ocel. Jaký konkrétní druh?

Ocel jakožto hutní materiál patří do mnoha různých oborů. Setkáme se s ní například v oboru strojírenství, kde prochází ohraňováním, tryskáním nebo rovnáním (pracuje se s ní třeba ve strojírenské společnosti MSC MetPro, a. s.). Kromě toho se s ocelí setkáme i ve stavebnictví, kde se z oceli tvoří ocelové konstrukce, bez kterých se neobjedou domy ani velké budovy. A samozřejmě ocel jakožto hutní materiál zabrousila i do automobilového průmyslu, kde se hojně využívá zejména jeden druh nerezové oceli. Víte, jaký druh oceli máme na mysli?

Nerezová ocel se dělí na několik druhů, a to na austenitickou ocel, feritickou ocel, duplexní ocel a martenzitickou ocel. Zatímco martenzitická ocel se pyšní svou extrémní pevností, duplexní se pyšní hlavně houževnatostí a vysokou odolností vůči korozi za napětí. Austenitickou ocel využíváme zejména v domácnostech nebo ve farmacii, zbývá nám tedy ocel feritická, jež je hojně zastoupená právě ve zmiňovaném automobilovém průmyslu. 

Co je to feritická nerezová ocel

Pokud hovoříme o feritické nerezové oceli, hovoříme o slitině železa, která v sobě obsahuje zhruba dvanáct procent chromu, za to ale žádný nikl ani uhlík, jako je tomu u nerezové oceli austenitické. Díky obsaženému chromu dokáže nerezová feritická ocel úspěšně odolávat korozi, ovšem je nutné říct, že není vůči ní stoprocentně imunní. Obecně také platí, že čím více chromu se v nerezové oceli nachází, tím méně je ocel pevná při žíhání. 

Výhodou feritické nerezoví oceli je zejména to, že dlouhodobě odolává koroznímu prostředí mořské vody. Dokáže si dobře poradit i s korozí za napětí, což je ojedinělé. 

Jak se feritická ocel využívá

Jak již bylo zmíněno, feritická ocel se hojně využívá například v automobilovém průmyslu, kde se z ní vyrábí třeba výfuky nebo katalyzátory. Také se z feritické nerezové oceli vyrábí i kuchyňské vybavení, dřezy a příbory.