Co by měla obsahovat franšízová smlouva?

Protože franšízová smlouva není samostatně ustanovená smlouva v rámci českého práva, je důležité vědět, co všechno by měla obsahovat, aby ochránila obě strany (čili jak vás, tak franšízu Extéria Market). Lidé mají většinou pocit, že franchising s sebou přináší samé výhody, nicméně to nemusí být úplně pravda. Franšízant je povinen platit franšízové poplatky, dodržovat pravidla (při nedodržení hrozí pokuty), podléhat kontrole ze strany franšízora a nebuduje si svou vlastní značku. To vede k tomu, že při případném ukončení spolupráce, musí franšízant pracovat od začátku. Co musí taková smlouva obsahovat?

Doba platnosti smlouvy

Je to velice důležitý údaj. Doplněno by mělo být také předčasné odstoupení od smlouvy. Pokud nebude stanovena doba platnosti, musí být vymezeny skutečnosti ukončení smlouvy. Mělo by být stanoveno, kdo může smlouvu vypovědět a za jakých podmínek. Plus, kdo má právo na odstoupení od smlouvy.

Finanční závazky

Z každé smlouvy plynou určité finanční závazky. Z té franšízy jsou to zejména vstupní poplatek, který platí franšízant franšízorovi za to, že může využít jeho know-how, obchodní jméno a popřípadě také jinou podporu. Dále pak do tohoto bodu patří také určité pokuty, které může franšízor účtovat franšízantovi v případě nedodržení dohodnutých podmínek. Může jít o problémy s kvalitou zboží/služby, nedodržování platebních podmínek s dodavateli (kterého „dohodil“ franšízor) a další potíže, které mohou skončit poškozením dobrého obchodního jména franšízora.

Výše odměny

Ve smlouvě by měla být stanovena výše odměny pro franšízanta plus pravidla pro její stanovení a výpočet.

Změny podmínek spolupráce

Určit, za jakých podmínek je možné měnit spolupráci, včetně data, do které je franšízor povinen oznámit franšízantovi plánované změny. Pravidla a podmínky prodeje.

Konkurence v oboru

Některé smlouvy zakazují činnost v oboru, v jakém byla uzavřena franšízová smlouva, po ukončení její platnosti. Někdy může jít klidně i o 5 let!