Lesy ČR hledají adjunkty na letní období

Pro všechny studenty studující střední nebo vysokou školu s lesnickým zaměřením si Lesy ČR i letos připravily placenou brigádu na letní období.  

Od června do září 

Brigáda, kterou mohou studenti vykonávat, se realizuje od června do září, a to vždy v minimální době trvání jednoho měsíce. Lesy ČR nabízejí kromě výplaty mzdy také pomoc při zajištění ubytování v dané lokalitě. Každý zájemce tak má možnost se ozvat na kontaktní e-mail a připojit kromě svého krátkého životopisu také lokalitu, o kterou má konkrétně zájem.  

Adjunktem na léto 

Tato akce s názvem „Adjunktem na léto“ se tedy zaměřuje na všechny studenty, kteří se o lesnictví zajímají. Výzva je určena všem mladým lesníkům, kteří mají zájem se zapojit do tradiční letní brigádnické činnosti. Budou vykonávat činnosti přímo v terénu a naučí se tak praktickým i teoretickým znalostem z reálného prostředí.  

Jaké činnosti jsou vykonávány 

V rámci praxe v lesnictví studenti realizují celou řadu běžných činností, které zajišťují jako pomocná síla revírníka. Jedná se například o výpomoc v době aktivity kůrovce. Studenti tedy vyznačují stromy, nebo se starají o kontrolu lapáků a lapačů.  

Běžná je také pomoc při asanaci kůrovcového dříví, nebo, pokud je student toto schopen provádět, také svěrkování porostů.  

Každá brigádní činnost je přizpůsobena požadavkům konkrétního pracoviště, ale také přizpůsobena schopnostem adjunkta.  

Proč tuto brigádu zvolit 

Vhodná práce pro všechny studenty lesnických oborů umožní studentům seznámit se s lesnickým provozem přímo v organizačních jednotkách. Získají tak potřebné praktické znalosti a zkušenosti z oboru, a to formou výdělečné činnosti.  

Nabídka je vhodná pro všechny studenty lesnických oborů, kterým již bylo 18 let. Smlouva bývá realizována formou dohody o provedení práce, případě většího rozsahu spolupráce pak jako dohoda o pracovní činnosti, nebo formou krátkodobého pracovního poměru.