Kdy a jaký sport vybrat pro dítě

Pokud máte doma potomky, pak jistě už nějaký čas přemýšlíte o možných volnočasových aktivitách. Obecně doporučováno je zařadit do volného času dětí i jakýkoliv pohyb. Už méně se ale mluví o tom, jaký by měl být a kdy je vhodné jej začít organizovaně řešit. 

Kdy vybírat vhodný sport pro dítě 

Ideální dobou pro první organizované sportovní aktivity je už předškolní věk dítěte, případně první třída, kdy se dítě již více osamostatňuje. Může přitom jít o organizované aktivity ve sportovních klubech, kroužky při školkách či školách, nebo třeba kroužky v Domech dětí a mládeže a podobně.  

Jaké sporty jsou ideální 

Pro děti do deseti let jsou vhodnější méně specifické sportovní aktivity, které nabízejí ještě možnost specializace, hledání vlastních silných stránek i zájmů. Navíc u komplexních sportovních aktivit nehrozí k jednostrannému zatěžování dětského organismu, které může způsobovat zdravotní obtíže v dospělosti.  

Ideální jsou komplexní pohybové aktivity zahrnující běh, skákání, soutěže v kolektivu, gymnastiku, hry s míčem, ale i jiné. Kolektivní sporty a aktivity jsou pak vhodné zejména z toho důvodu, že podporují sociální rozvoj dětí, jejich schopnost spolupráce i adaptace.  

Co zohledňovat 

Při výběru vhodného sportu je potřeba zohlednit zájmy dítěte. Nejdůležitější v prvních letech je, aby dítě aktivita bavila a mělo pro ni dostatečnou motivaci. Pokud tedy dítě k určitému druhu sportu inklinuje, je vhodné jej podpořit, a to dokonce i přes to, že fyzické předpoklady nenasvědčují tomu, že by vybraný sport byl pro dítě optimální. Důležité v raném dětství je především vytvořit u dítěte pozitivní vztah ke sportu a pohybu. Z toho důvodu je podstatné dbát i na dobrý výběr vedoucích kroužků či trenérů a vhodný kolektiv, ve kterém se dítě bude cítit příjemně. Na rodičích je pak zajištění dostatečné motivace a samozřejmě i vhodných podmínek pro sport.