Jaká je úroková míra? 

Úroková míra nebo také úroková sazba je v podstatě platba, kterou dlužník zaplatí za půjčení částky za určité období. Vyjadřuje se procentně. U půjček se tedy často můžete setkat s označením 5 % p. a., 6 % p. a., kdy p. a. je z latinského per annum – tedy za rok. Centrální banka může doporučovat výši úrokové míry. Touto výší se pak řídí všechny ostatní banky. Manipulací s úrokovými sazbami ovlivňuje banka nejenom kurz měn, ale také výši inflace. 

Co ovlivňuje výši úrokové míry? 

To, kolik dlužník za svou půjčku nakonec zaplatí je dáno úrokovou mírou (ale také dalšími náklady, které jsou s půjčkou spojené). Úroková míra je pak ovlivněna dalšími faktory. Tím prvním je typ a účel úvěru. Platí, že pokud je znám účel půjčky, pak je úroková míra nižší. Dalším důležitým faktorem je míra inflace. Pokud je vysoká inflace, centrální banka obvykle reaguje tak, že zvyšuje úrokové sazby. Jedná se o protiinflační krok. Pokud je totiž úroková sazba vysoká, domácnosti i firmy si nechtějí tolik půjčovat. To pak vede k tomu, že v oběhu je méně peněz – a v konečném důsledku to inflaci snižuje.  

Jak je to s rizikovostí půjčky? 

Dalším důležitým faktorem je doba splatnosti. Zde samozřejmě platí, že čím je delší je doba splácení, tím vyšší je také úroková míra. Nemusí to být ale vždy, výjimkou jsou například hypotéky, které se sjednávají zpravidla na desetiletí. Jejich úrokovou sazbu ale snižuje nízká rizikovost půjčky, protože půjčka je zajištěna nemovitostí. S tím se pojí další faktor, který určuje konečnou výši půjček, a tou je rizikovost půjčky. 

Nominální a reálná úroková míra 

Nominální úroková míra je ta, kterou můžete vidět v různých nabídkách či rovnou ve smlouvách. S reálnou úrokovou mírou je to ale trošku těžší. Jejím cílem je znázornit, jak se mění kupní síla vložených nebo půjčených peněz. Jinými slovy je to nominální úroková míra očištěna od vlivu inflace (proto ji vypočítáme jednoduše tak, že od nominální úrokové míry odečteme míru inflace). V některých případech může mít reálná úroková míra zápornou hodnotu, což znamená, že roste hodnota peněz.