Jak probíhá řízení o odstranění stavby a jak ho zvrátit?v

Když se rozhodnete zbourat stavbu stojící na vašem pozemku, jde o celkem přímočarý proces. Jednoduše podáte žádost o odstranění stavby a po kladném vyřízení se můžete pustit do práce. Cena demolice pak bude záviset na použité technice a vybavení, velikosti objektu a náročnosti prací, avšak máte jistotu, že za několik málo dní bude po všem i s potřebnou dokumentací. Pokud je vám odstranění stavby nařízeno, je proces trochu složitější.

Kdy dochází k řízení o odstranění stavby?

Řízení o odstranění stavby zahajuje stavební úřad v případě, že se zjistí, že daná stavba je prováděna (či byla provedena v minulosti) v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, případně úplně bez něj. Tuto skutečnost musí úřad prokázat, typicky během ohlášené kontroly. O zahájení řízení musí úřad informovat všechny účastníky, tedy vlastníka pozemku, na kterém stavba stojí, vlastníky sousedních pozemků a staveb a osoby zapojené do realizace stavby.

Pokud je řízení zahájeno, má vlastník 30 dní na to, aby podal žádost o dodatečné povolení. Pokud předloží všechny potřebné dokumenty, které jsou třeba při řádném stavebním řízení, a dokáže, že stavba je v souladu s územním plánem, technickými požadavky a podobně, vydá úřad dodatečné povolení ke stavbě.

Co když je přeci jen nutné stavbu odstranit?

A co když úřad shledá, že není ve veřejném zájmu dodatečné povolení vydat? V takovém případě nařídí odstranění stavby. Pokud stavebník nařízení nevyhoví, přechází povinnost stavbu odstranit na obec, na jejímž území se stavba nachází. Ta ale následně může po stavebníkovi vymáhat náklady – pokud není v exekuci. Ve většině případů se proto úřad snaží o dohodu a udělení dodatečného povolení, pokud stavebník s úřadem spolupracuje.

Rozhodli jste se stavbu stojící na vašem pozemku zbourat, ať už z vlastní vůle, či vlivem řízení o odstranění? Bourací a demoliční práce zajistí společnost Stavby – demolice a bourání s.r.o.